HVAD ER VIGTIGT FOR DIG?

Specialised kerneforretning har altid været housekeeping og det sidder så indgroet i os, at det smitter af på alt hvad vi laver. Kvaliteten, akkuratessen, finishen og punktligheden! Det er os. Vi er rundet af rengøring – og vi er gode til det!

DET LANGE SAMARBEJDE OG ÅRSAGEN HERTIL

”Specialised Hotelrengøring tror på værdien i lange samarbejder! ...Og mange af de ting vi gør og mener, har rod i denne tro.

Tingene hænger naturligvis sammen: De lange samarbejdsrelationer med vore kunder opstår jo kun, fordi vi lever op til den tillid der bliver os vist og vore kunders forventninger.

Udover at vi naturligvis leverer vore rengøringsydelser i høj kvalitet, til aftalt tid og pris, da er det personligt også vigtigt for mig, at vi er ærlige og troværdige, holder hvad vi lover og hjælper vore kunder med fleksible løsninger - også de løsninger, som ikke nødvendigvis er en gevinst for os. For igen, så er det lange gode samarbejde meget mere værd for begge parter, end hurtige gevinster til den ene part.

Det er i den ånd, jeg ønsker Specialised Hotelrengøring drevet, både hvad angår min egen, men også mine medarbejderes ageren.”

Jan Rye Hougaard
Adm. direktør og ejerleder

BESPARELSE OG BEKVEMMELIGHED

Opnå besparelser allerede fra dag et, ved at outsource din housekeeping-afdeling til os!

Ved at outsource housekeepingen til os, kan du opnå mange besparelser, da vi tilbyder dig en fleksibel løsning, hvor du kun betaler for det arbejde vi udfører. Dermed er det slut med store faste personaleomkostninger.

Derudover kan du spare en del både tid og penge på dine administrative opgaver, da al personaleadministration, for din medarbejdermæssigt sikkert største afdeling, nu overgår til os. Al den tid og dermed omkostninger, som du har brugt på rekruttering, vagtplanlægning, lønudbetaling, træning og indkøring af nye medarbejdere – det tager vi os nu af.

Som en del af vor organisation, vil medarbejderne i housekeeping jo fortsat være jeres kollegaer og en naturlig del af huset, men samtidigt bliver de en del af en virksomhed, som har 100 % fokus på hotelrengøring.

En af fordelene ved at outsource til os er også, at vi har en masse aktiviteter rettet mod at dygtiggøre medarbejderne indenfor rengøring, ligesom de pludseligt bliver en del af et netværk. Her kan de sparre med andre housekeeping-afdelinger i vor organisation, så gode løsninger bliver udbredt til de andre housekeeping-afdelinger, ligesom vi sammen udvikler nye innovative løsninger, som tager hånd om morgendagens udfordringer.

Vi kan tillige låne medarbejdere fra andre housekeeping-afdelinger ved sygdom og lignende og tilsvarende, hvis belægningen falder, kan vi låne medarbejderne ud til andre afdelinger, så vi undgår unødige omkostninger. Den slags fleksibilitet kan være rigtigt meget værd, når der er sygdom i housekeeping og det er en dag med mange afrejser og ankomster!

Lad os tage os af housekeepingen. Vi er faktisk specialister! Så kan du bruge tiden på det der betyder allermest for hotellet og dig - dine gæster. Dermed kan vi i samarbejde sikre, at alle får en uforlignelig oplevelse under opholdet på dit hotel.

VI TÆNKER PÅ MILJØET

Hos Specialised Hotelrengøring passer vi på miljøet.

Miljøvenlighed handler ikke kun om hvorvidt gæsterne anvender de samme håndklæder flere dage eller sparer på vandet.

 

EU-BLOMSTEN

I rengøringsbranchen bruges der mange skadelige kemikalier, men hos Specialised vil vi en anden vej. Vi vil passe på miljøet!

Vi bruger altid ECOLABs kvalitetsprodukter, mærket med EU-Blomsten, hvor det er muligt.

”EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke,
ligesom Svanemærket er det for Norden.
Tilsammen udgør de Danmarks officielle mærkningsordninger.”

Vi bruger naturligvis dosseringsanlæg, således at vi aldrig bruger unødvendigt meget kemi. En korrekt dossering sikrer dels, at miljøbelastningen bliver så begrænset som muligt og dels sikrer den også et renere resultat, da for højt koncentrerede opløsninger medfører, at fedt og smuds binder til de ”rengjorte” flader i stedet for netop at fjerne det.

 

MINDRE MILJØBELASTNING VED NY TEKNOLOGI

Vi bruger primært nyeste teknologi fra kongen af rengøringsudstyr – Vileda Professional. Bevares, det er lidt dyrere udstyr, men udover at det også holder længere, hvilket i sig selv mindsker miljøbelastningen, da reducerer klude og mopper mellem 99,6 % og 99,9 % af bakterierne, ligesom de markant bedre fjerner snavs, hvorfor behovet for brug af kemi bliver yderligere reduceret, til glæde og gavn for miljøet.

... Og bedre arbejdsmiljø

Udover den væsentlige miljøgevinst vi opnår ved at bruge Vileda Professionals produkter, da opnår vi også en stor gevinst på arbejdsmiljøet.

Viledas produkter er udviklet til at skåne medarbejderne, således at de kan holde til et langt arbejdsliv indenfor housekeeping.

Vi skal alle være længere og længere på arbejdsmarkedet og housekeeping har traditionelt været en fysisk hård branche. Viledas produkter er imidlertid udformet ergonomisk korrekt, ligesom vi forfugter mopper og klude, så vi slipper for opslidende vrid i håndleddene, for at presse vandet ud, som man fortsat gør med mange andre rengøringssystemer.

Vi er stolte af at kunne sige, at vore rengøringssystemer er så gode, at vi også har plads til de medarbejdere, som er i gang med anden halvdel af livet.

 

AFFALDSSORTERING

Af hensyn til kommende generationers fremtid, skylder vi at passe godt på miljøet. Specialised Hotelrengøring bidrager gerne hertil ved at anvende din nuværende affaldssorteringsløsning. Har hotellet ingen affaldssortering, indgår vi gerne i dialog med dig om, hvordan vi kan etablere en effektiv løsning.

KVALITETEN ER I FOKUS

Specialised Hotelrengøring har altid kontinuerlig høj kvalitet af vort arbejde i fokus.

Vi ved hvor vigtigt det er, at badeværelserne er rene, sengen står snorlige og indbydende redt op, så gæsten nyder opholdet fra han eller hun træder ind på værelset!

Alle øvrige dele af hotelrengøringen har naturligvis lige så stor kvalitetsmæssig bevågenhed.

 

UDSTYR DER SIKRER KVALITETEN

Vi benytter markedets bedste rengøringssystem fra Vileda Professional, som blandt andet har særligt udviklede microfiberklude og -mopper der fjerner markant mere snavs og bakterier end det billigere standardudstyr, som mange aktører i branchen anvender. Udstyret er som nævnt dyrere, men det er absolut det hele værd, når man ser resultatet og vi opnår endnu højere kundetilfredshed.

 

UDDANNELSE OG TRÆNING ER NØGLEN TIL GOD KVALITET

For at sikre kvaliteten, uddanner vi løbende vore medarbejdere i rengøringsteknik på eksterne kurser hos TEC, hvor der er fokus på teori og overordnet træning i den praktiske udførelse.

Derudover har vi vort interne træningsprogram, hvor kurserne især bliver afholdt med fokus på de rengøringstekniske opgaver, som de enkelte housekeeping-afdelinger har. Her kan blandt andet være fokus på særlige typer af overflader og hvordan disse rengøres på en skånsom måde. Et vigtigt element i træningen er typisk også korrekt brug af rengøringsudstyret, valg af kemi, dossering m.v. Udover det ergonomiske element, har korrekt brug af udstyr samt korrekt valg og dossering af kemi også stor betydning for den opnåede kvalitet af rengøringen.

 

ÅRVÅGEN LEDELSE

Specialised Hotelrengøring har dygtige oldfruer, som brænder for deres arbejde og har mange års erfaring med og stor viden om rengøring. Oldfruerne er vore lokale rengøringsledere og de kontrollerer hver dag nidkært det udførte arbejde for at sikre, at det lever op til Specialised- kvaliteten. Oldfruerne superviserer også løbende deres medarbejdere og sidemandsoplærer, således at vi kontinuerligt opretholder korrekte teknikker og den høje kvalitet.

 

KVALITETSKONTROLSYSTEM

Til alle hoteller tilknytter vi en ansvarlig driftschef, som har det overordnede ansvar for, at housekeeping-afdelingen altid er velfungerende. Driftschefen udfører også kvalitetskontrol, hvor han eller hun ved hvert besøg foretager stikprøver på værelsesrengøringer, rengøringen af fællesarealer m.v. ved hjælp af vort særligt udviklede kvalitetsrapporteringssystem.

Systemet fungerer således, at op til 60 forskellige parametre per værelse bliver bedømt ud fra et pointsystem, som indikerer kvaliteten.

Der er naturligt en konkurrence mellem medarbejderne i, hvem der kan score det højeste antal point og dermed levere den bedste kvalitet.

CSR

Specialised Hotelrengøring støtter op om det danske velfærdssamfund og vi bidrager til vort fælles samfundsansvar hver dag, året rundt, både på strategisk og operationelt plan.

 

VI HJÆLPER UDSATTE

Vi har et velfungerende trainee-program, som sikrer godt samarbejde med landets jobcentre omkring løbende rekruttering til særlige stillinger, hvor vi kan rumme kollegaer, som af forskellige årsager har været udenfor arbejdsmarkedet i en periode.

Stille og roligt sluser vi dem tilbage, således at de får en tryg hverdag med nødvendig støtte, gode kollegaer og variation, ligesom de bliver selvforsørgende og samfundet sparer mange penge i overførselsindkomster.

Vi bliver løbende anerkendt for dette initiativ både af jobcentrene, kommuner og folketingspolitikere.

 

ARBEJDSMILJØ

Det er vigtigt for os, at vore medarbejdere trives og har et godt arbejdsliv hos os.

Vi tiltrådte i 2014 Hoteloverenskomsten mellem HORESTA og 3F, som blandt andet sikrer lønniveauer, arbejdstidsregler, løn under barsel m.v., således at vore medarbejdere på mange måder er stillet bedre end ansatte i de hotelrengøringsvirksomheder, som ikke har tiltrådt Hoteloverenskomsten.

I Specialised Hotelrengøring har vi under alle omstændigheder et humanistisk syn på mennesker. Vi stiller selvfølgeligt krav til vore medarbejdere, for vi er trods alt en konkurrenceudsat arbejdsplads, hvor vi hver dag året rundt skal levere de bedste resultater til vore kunder, men der er også plads til at være menneske og vi kerer os om hinanden, hvilket også bekræftes af, at vore medarbejdere arbejder for os i ganske mange år.

Det fysiske arbejdsmiljø er vigtigt for os. Vi investerer mange penge i ergonomisk korrekt udstyr fra Vileda Professional, som sikrer at vore medarbejdere minimerer de belastende bevægelser mest muligt. Vi uddanner løbende medarbejderne i brugen af udstyret, således at det bliver anvendt korrekt, til glæde for rygge, håndled m.v. og de særdeles rene overflader.

 

MILJØ

Vi er meget beviste om vort miljømæssige aftryk.

Derfor anvender vi miljøvenlige rengøringsmidler mærket med EU-blomsten, ligesom vi har reduceret vort behov for og brug af rengøringsmidler markant ved at indføre ny teknologi.

Vi arbejder løbende på at finde nye innovative løsninger, som påvirker miljøet mindre. For eksempel tilbyder vi nu desinfektionsmiddel, godkendt til bekæmpelse af COVID-19, som består af vand og salt. Tilsvarende tilbyder vi desinfektion med UV-lys.

Vi har samtidigt stor fokus på bæredygtighed og bidrager således meget gerne til, at affald bliver sorteret korrekt, således at det meste kan genanvendes.

Dermed gør vi rigtigt meget for miljøet ude hos vore kunder og det er her størstedelen af vort miljømæssige aftryk sker.

På de bagvedliggende funktioner, forsøger vi også at begrænse vor miljøbelastning mest muligt og arbejder løbende på ny initiativer, som skal gøre os endnu bedre. Vi;

  • stiller krav til, at vore firmabiler (personbiler og små varebiler) kan køre minimum 25 km/l.,
  • reparerer elektronik hvor det er muligt i stedet for at smide væk og købe nyt,
  • udskifter fra traditionelle lyskilder til LED på kontorer,
  • anvender ikke længere flaskevand,
  • anvender ikke længere engangsservice,
  • arbejder løbende på at undgå madspild i vor frokostordning,
  • hoster vor IT-løsning, på fysiske servere der deles med andre, i stedet for at have vore egne servere in-house,
  • sorterer affald og genanvender mest muligt

UDDANNELSE AF MEDARBEJDERE

Hos Specialised Hotelrengøring kender vi vigtigheden af, at vore medarbejdere har den rette viden om rengøring, den kemi vi anvender og det udstyr vi bruger. Kun på den måde, kan vi sikre det gode resultat, som vi hver dag laver, året rundt.

 

EKSTERN UDDANNELSE

På baggrund heraf, gennemfører vi løbende uddannelsesforløb i samarbejde med TEC, som er den tekniske skole i Danmark, som uddanner flest indenfor det rengøringstekniske.

Under disse uddannelsesforløb, får medarbejderne viden om korrekt brug af rengøringsudstyr, rengøringsmidlers sammensætning, betydningen af PH-skalaen og rengøringsmidlernes placering herpå, hvilket er afgørende for at vælge korrekt kemi, ligesom vandets hårdhed, målt på dH-skalaen er vigtig, da det har betydning for dosseringen.

Et andet vigtigt element i uddannelsen er servicedelen. Det kan lyde banalt, men det er så vigtigt, at vore medarbejdere er opmærksomme på, at deres opførsel blandt andet overfor hotellets gæster er afgørende.

Møder man en gæst på gangen, skal man selvfølgeligt smile og hilse pænt. Kommer gæsten og spørger om vej til elevatoren, skal man smilende og serviceminded vise gæsten hvor den er. Det er så få sekunder – og gør en verden til forskel for gæstens oplevelse af opholdet.

Vi er tillige partner med Erhvervsstyrelsen i ”Projekt Restart – fra ufaglært til faglært”, hvor vi uddanner rengøringsteknikere. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på TEC og den praktiske del foregår hos os.

Endeligt tilbyder vi løbende vore medarbejdere at deltage på sprogundervisning, fortrinsvist dansk. Generelt vil vore medarbejdere allerede ved ansættelsen dog enten kunne tale engelsk eller dansk.

 

INTERN UDDANNELSE

Derudover holder vi løbende interne træningskurser, ofte helt lavpraktiske og især i rengøringsteknik og service. Vi træner med et hold medarbejdere ude på deres respektive hoteller, hvor vi tager udgangspunkt i deres dagligdag.

Vi gennemgår de overflader der skal rengøres, hvilket udstyr der bruges og hvordan det bruges ergonomisk korrekt og mest effektivt. Såfremt der skal anvendes kemi, da hvilken og dosseringen heraf.

Samtidigt taler vi med medarbejderne om, hvor vigtigt den gode service er, både overfor hotellets personale, men også overfor gæsterne, så gæsterne føler, at de får lidt ekstra godt ud af opholdet på hotellet.

Endeligt er måske den allervigtigste del af vor uddannelse den sidemandsoplæring og supervision, som hver dag sker, året rundt i alle vore housekeeping-afdelinger.

Vore dygtige oldfruer, som jo er de lokale rengøringsledere og som om nogen har rengøringen helt inde under huden, fører tilsyn med arbejdet, sidemandsoplærer, korrigerer og giver gode råd til deres medarbejdere, således at vi altid leverer et resultat, som vi kan være stolte af.

VIL DU HAVE ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DIN HOUSEKEEPING?

Fordelen ved at outsource housekeepingsafdelingen til os er bekvemmelighed, besparelse og fleksibilitet